Kempesteens Vej 70, Bov

Ejendom i et plan med mekanisk ventilation, tidligere daginstitution, i alt 492 m² erhvervsareal opført 1988.

Indhold

  Ejendommen er beliggende på to matrikler, henholdvis egen grund 1080 m² og vejmatrikel 1600 m². Ejendommen har 10 P-pladser på fælles parkeringsareal. Ejendommen må jævnfør gældende lokalplan 1/91 kun anvendes til offentlige formål. Der kan opføres og indrettes bebyggelse til daginstitutioner, væresteder og lignende. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Bemærk at anvendelsesændring kræver renovering af ejendom efter BR18

  Klik her for at se plantegning - kælderplan
  Klik her for at se plantegning - stueplan

  Stamdata:

  Ejendommens adresse:

  Kempesteens Vej 70 - Bov - 6330 Padborg

  Ledig fra dato:

  forventeligt ultimo 2022

  Tidligere anvendelse:

  Daginstitution

  Erhvervsareal:

  492 m²

  Antal etager u. kælder/loft:

  1

  Kælderareal:

  0

  Loftareal:

  0

  Grundareal:

  1080 m²+1600m² vejmatrikel

  Opførelsesår/ombygning

  1988

  Energimærke beregnet

  D

  Driftsbudget/år ekskl. moms: 2019 2020

  El (7000 kWh)

  15.953

  14.315

  Opvarmning (3.300 m³ N-gas)

  29.205

  34.215

  Vand inkl. afg. (248/170 m³ vand)

  12.020

  4.514

  Renovation

  3.918

  8.826

  Rengøring

  122.939

  138.600

  Øvr. skatter/afgifter

  97

  98

  forsikring, kun bygn.

  6.693

  6.791

  Servicekontrakter elevator, AIA, ABA m.v.

  310

  0

  Drift og vedligeh. af grunde og belægninger.

  18.317

  45.748

  Udvendig bygn.vedligh.

  310

  1.964

  Udvendig bygn.vedligh.

  2.575

  1.964

  Sum

  212.337

  255.071