Huskeliste ved skader

Når en skade er sket eller må frygtes at kunne ske, påhviler det afdelinger/institutioner, efter bedste evne, at begrænse eller afværge skadens udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Alle skal til enhver tid arbejde på at forebygge alle former for skader.

  Tag altid billeder af skaden og send dem til Forsikringskontoret.

  Bygning/Løsøre

  • Brand ring 112
  • Storm/indbrud kontakt eventuelt Falck til afdækning. Gå til siden Falck 
  • Indbrud, tyveri, hærværk, kontakt politiet på 114
  • Vandskade – kontakt Falck til hurtig opsugning af vandet. Gå til siden Falck

  Kontakt Team Forsikring, hvis du er i tvivl om noget.

  Auto

  • Ved personskade ring 112
  • Når der er en modpart indblandet, og der er tvivl om skyld kontakt politiet på tlf. 114
  • Få altid oplyst modparts:
   • Navn og tlf. nr.
   • Reg. nr. på bilen.
   • Forsikringsselskab og evt. police nr.
   • Er der evt. vidner så få deres navn, adresse og tlf.nr.
  • Uheld med modpart og kaskoskader over 10.000 kr. skal der altid taksator på (Taksatorringen)
  • Bjærgning, hjemtransport eller andet - kontakt Falck. Gå til siden Falck
  • Vores police nr. hos Protector 400551-1.1. Oplys dette til modpart + bilens reg.nr.

  Kontakt Team Forsikring, hvis du er i tvivl om noget.

  Huskeliste/anmeldelse til at have liggende i bilen kan hentes her:

  Ansvar

  • Afdelingen/institutionen – behandler som hovedregel selv skader under selvrisikoen (2.000 / 20.000 kr.)
  • Vi er aldrig ansvarlige for hændelige uheld.
  • Vær’ opmærksom på, at der aldrig må udbetales en erstatning, før der er taget stilling til erstatningsansvaret. Kontakt Team Forsikring hvis i er i tvivl, ved nødvendighed indsendes sagen til afgørelse hos vores selskab.
  • Ved erstatning af ting, skal der foretages fradrag for alder.
  • Kontakt ALTID Forsikringskontoret, hvis I er i tvivl!