Når der er sket en skade

Alle former for skader skal HURTIGST MULIGT indberettes i SafetyNet.
(samme system, som bruges til APV og arbejdsulykker m.v.)

 • Læs op

Indhold

  Safetynet/Front Avenue

  Når du logger på via Citrix, har du automatisk ikonet ”SafetyNet/Front Avenue” på dit skrivebord.

  Auto-, bygning/løsøre- og ansvarssager m.m. skal indberettes under fanen ”Tingskader”.

  Hvis du ikke har fanen, så kontakt Team Forsikring.

  Systemet er meget enkelt og lige til at gå til.

  • Vælg fanen ”Tingskader”
  • Vælg ”Opret sag”
  • Vælg den sags type skaden vedrører
  • Vælg den bil/adresse skaden vedrører
  • Udfyld alle felter så godt du kan.
  • Hvis du har billeder eller filer til sagen tilknyttes disse under fanen "Dokumentation".
  • Når du er færdig, skal du trykke ”gem & vis” + skifte status i toppen af billedet til ”klar til behandling hos forsikringsafdeling”.

  Husk, at gemme skadenummeret. Dette bedes du henvise til, ved henvendelse om sagen til Forsikringskontoret. Nummeret bedes også oplyst til håndværkere m.fl. så der kan henvises til det på regninger til sagen.

  Du vil altid kunne se dine aktive sager, som du har indberettet, på forsiden.

  Det er meget vigtigt:

  • At alle skader indberettes, det gælder også skader under selvrisiko.
  • At beskrive skadens omfang så godt/tydeligt som muligt.
  • At beskrive skaden på både egen og evt. modparts bil.
  • Tag altid billeder af skaden/det ødelagte.
  • Gem altid den ødelagte/skadede ting indtil sagen er færdigbehandlet hos Team Forsikring. 
  • Hvis du er i tvivl om noget, eller har brug for hjælp så kontakt venligst Team Forsikring.