Afdelingschefer

‎ Læs mere om afdelingschefernes ansvarsområder

 • Læs op

Indhold

  Praktisk ansvar - Sikkerhedsansvarlige
  Afdelingscheferne er praktisk sikkerhedsansvarlige inden for egen afdeling og tilknyttede institutioner. Opgaver og pligter er delegeret fra overordnet direktør.

  Praktisk ansvar – Dataejere og Systemejere
  Afdelingscheferne fungerer som dataejere for informationer, der produceres og opbevares inden for afdelingschefens ansvarsområde. Opgaver og pligter er delegeret fra overordnet direktør.

  Cheferne er også systemejere af fagsystemer, som anvendes inden for afdelingschefens ansvarsområde. Opgaven omfatter også koordinering med andre berørte systemejere. Opgaver og pligter er delegeret fra overordnet direktør.

  Praktisk ansvar – Ejere af fysiske sikkerhedsrelaterede aktiver
  Afdelingschefer har det praktiske ansvar for de fysiske aktiver, der kan knyttes til afdelingschefens ansvarsområde. Opgaven omfatter ejerskab og koordinering. Opgaver og pligter er delegeret fra overordnet direktør.