Gruppeledere i administrationen samt Institutionsledere

‎ Læs mere om gruppeledere i administrationen samt Institutionsledere

 • Læs op

Indhold

  Lokale sikkerhedsansvarlige
  Gruppeledere i administrationen og Institutionsledere på kommunalt ejede og selvejende institutioner er lokale sikkerhedsansvarlige inden for eget område.

  Ansvaret dækker også lokale ledere ved samarbejdspartnere der med baggrund i lejeaftaler eller samarbejdsaftaler anvender kommunens bygninger eller IT-systemer.

  Opgaver og pligter delegeres fra overordnet direktør eller afdelingschef.

  Lokale data- og systemejere
  Lederne vil på afdelingschefernes foranledning fungere som lokale data og systemejere for data og systemer, der isoleret anvendes i den aktuelle gruppe eller på den aktuelle institution. Opgaver og pligter delegeres fra overordnet direktør eller afdelingschef.

  Lokale ejere af fysiske aktiver
  Lederne vil på afdelingschefens foranledning fungere som lokale ejere af fysi-ske aktiver der anvendes i lederens afdeling / institution.