Direktører

Læs mere om direktørernes ansvarsområder.

 • Læs op

Indhold

  Overordnet sikkerhedsansvarlige
  Direktørerne er overordnet sikkerhedsansvarlige for egen forvaltning / stabs-funktion.

  Overordnet dataejer og systemejer
  Direktørerne er overordnede dataejere, med ansvar for data der produceres eller primært knytter sig til opgaveløsningen i egen forvaltning / stabsfunktion. De er også overordnede systemejere for de informationsbehandlingssystemer, sædvanlig vis fagsystemer, der knytter sig til opgaveløsningen i egen forvaltning / stabsfunktion. Systemejeren er ansvarlig for sikkerhedsindretningen af egne systemer, samt for koordinering med andre berørte systemejere, hvis ikke alene systemejer selv.

  Overordnet ejer af fysiske sikkerhedsrelaterede aktiver
  Direktørerne er overordnede ejere af de sikkerhedsrelaterede fysiske aktiver, der kan knyttes til egen forvaltning / stabsområde. Ejerskabet omfatter fysiske aktiver, der specifikt anvendes i eller adgangssikrer forvaltningen / stabsfunktionen. Rollen omfatter også nødvendig koordinering ved fysiske aktiver, der ejes fælles med andre ejere. Ejerskabet for større fælles sikkerhedsrelaterede aktiver som f.eks. alarmanlæg ved Rådhus bygninger kan placeres ved særligt udpegede medarbejdere.