Informationssikkerhedsudvalget / DDS

Den Digitale Styregruppe er udpeget af direktionen til at være Aabenraa kommunes informationssikkerhedsudvalg.

 • Læs op

Indhold

  Besluttende, igangsættende og styrende

  Direktionen har nedsat et informationssikkerhedsudvalg, der fungerer som besluttende, igangsættende og styrende element for de sikkerhedsmæssige tiltag/projekter, der etableres i organisationen.

  Sammensætning

  • Den Digitale Styregruppe består af repræsentanter for alle forvaltninger, som er udpeget af direktionen.

  Udvalgets opgaver

  • Formulere og vedligeholde sikkerhedspolitikken og indstille den til godkendelse i Byrådet.
  • Beslutte og vedligeholde retningslinjer for sikkerhedsarbejdet, som konkretiserer politikken, og træffe afgørelse om fortolkning eller ændring af retningslinjerne.
  • Sikre, at der for data og systemer er udpeget data- og systemejere, samt at fysiske aktiver ligeledes har ejerskab. Udvalget skal sikre, at der foreligger retningslinjer for ejernes ansvar.
  • Påse, at der foreligger vedligeholdt dokumentation for informationssystemernes indretning.
  • Påse, at de data- og systemansvarlige samt ejerne af fysiske aktiver udarbejder de nødvendige detailregler.
  • Vurdere og sikre gennemførelse af den overordnede uddannelse og information vedrørende informationssikkerheden.
  • Påse, at adfærdskodeks (eksempelvis som beskrevet i 9 gode råd) indeholder information om relevante retningslinjer og procedurer.
  • Prioriterer aktiviteter og igangsætte indsatsområder på grundlag af indstilling fra sikkerhedslederen.

  Databeskyttelsesforordningen

  Informationssikkerhedsudvalget er også ansvarlig for compliance med databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

  Nedenfor findes link til Datatilsynets vejledninger om databeskyttelsesforordningen.