IT- og digitaliseringschefen – Informationssikkerhedsleder

‎ IT- og digitaliseringschefen – Informationssikkerhedsleder ansvarsområder

 • Læs op

Indhold

  Operationelt ansvar for daglig styring
  IT- og digitaliseringschefen har, som "informationssikkerhedsleder, det operationelle ansvar for den daglige styring af informationssikkerhedsindsatsen, som beskrevet i kommunens Informations-sikkerhedspolitik.

  IT- og digitaliseringschefen sikrer, at de aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger, der er beskrevet i sikkerhedsregler, gennemføres og efterleves.

  Leder af IT-afdelingen
  IT- og digitaliseringschefen er leder af IT-afdelingen, der varetager drift og vedligeholdelse af IT-platformen, samt udføre den overordnede systemadministration af IT-platformen og udpegede tværgående systemer.

  I sammenhæng med driftsansvaret er IT- og digitaliseringschefen: Sikkerhedsvarlig, Data- og systemejer samt ejer af fysiske aktiver for systemer og fysiske aktiver, der anvendes til varetagelse af eller i tilknyttet til opgaven.

  Superbruger gruppen
  IT- og digitaliseringschefen har ansvar for at kredsen af superbrugere "Superbruger gruppen" holdes ajour omkring særlige tekniske og sikkerhedsmæssige forhold, der har betydning for superbrugernes supervision af medarbejderne.