Systemadministration

‎ Læs mere om systemadministration

 • Læs op

Indhold

  Overordnet systemadministration - IT-afdelingen

  IT-afdelingen fungerer som overordnede systemadministratorer på IT-platformen og på udpegede tværgående systemer. IT-afdelingen opretter, ændrer og sletter brugere og deres systemrettigheder i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne efter anmodning fra dataejer eller andre hertil bemyndiget.

  Lokal systemadministration

  Afdelingscheferne udpeger i nødvendigt omfang lokale systemadministratorer på afdelingsspecifikke- og lokale fagsystemer indenfor den enkelte forvaltning. Udpegelse af lokaladministratorer skal ske under hensyn til reglerne for funktionsadskillelse.

  Superbrugere

  Superbrugere udpeges og virker i henhold til reglerne her for. Foruden superbrugernes rolle med supervision af medarbejderne, indgår Fag- og IT-superbrugerne som et aktivt led i systemadministrationen:

   - Fag-superbrugere – Afdelings- og lokale systemadministratorer.
  Afdelings og lokale systemadministratorer skal så vidt muligt være udpegede som fag-superbrugere. Disse indgår i superbrugergruppen, som består af superbrugere, sikkerhedslederen samt repræsentanter fra IT-afdelingen.

  - IT-superbrugere - Praktisk udførende
  IT-Superbrugerne er praktisk udførende ved fremsendelse af anmodninger om autorisationer der skal gennemføres af IT-afdelingen IT-superbrugerne fungere i den forbindelse i samarbejde med og på afdelingschefernes kompetence og udgør et bindeled / kvalitetssikring af anmodningerne om autorisation til IT-platformen og udpegede tværgående systemer.

  Medarbejderens ansvar

  Den enkelte medarbejder har ansvar for:

  - at overholde Informationssikkerhedspolitikken og de sikkerhedsregler, der er relevante for den enkeltes arbejdsopgaver.

  - at rapportere om eventuelle sikkerhedsbrud eller mistanke herom til nærmeste chef eller sikkerhedslederen.