Fravær - sygefravær, ferie, barsel mv.

Her finder du information omkring forskellige former for fravær: Ferie, sygdom, tjenestefrihed, barsel, omsorgsdage, barnets sygdom, orlov og seniordage. Se også Aabenraa Kommunes delpolitik og retningslinjer for forebyggelse og håndtering af fravær.