Borgerligt ombud

Her kan du læse om, hvilke rettigheder dine medarbejdere har ved borgerligt ombud.

Indhold

  Borgerligt ombud
  Borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt en borger af det offentlige. Der er pligt til at udføre hvervet.

  Hvilke hverv er omfattet?
  Et borgerligt ombud kan f.eks. være:

  • Medlemskab af en kommunalbestyrelse
  • Værge
  • Domsmand
  • Nævning

  Listen er ikke udtømmende.

  Reglerne gælder ikke for menighedsråd eller medlemskab af skolebestyrelser.

  Har medarbejderen ret til at holde fri?
  Medarbejderen har ret til at holde fri, hvis det er nødvendigt for at varetage det borgerlige ombud jf. Regulativ om tjenestemænd og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende


  Fraværet skal som udgangspunkt ske ved at omlægge arbejdstiden, men omlægningen må ikke være i strid med arbejdstidsreglerne. 

  Har medarbejderen ret til at holde fri med løn?
  Tjenestefrihed med eller uden løn afhænger af, om det borgerlige ombud er et lønnet hverv.
  Lønnet hverv er, når medarbejderen får et fast vederlag eller kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  Tjenestefrihed ved lønnet hverv
  Får medarbejderen løn for at varetage et borgerligt ombud, har medarbejderen ret til tjenestefrihed uden løn. Det betyder, at medarbejderen skal trækkes i løn for de timer/dage, medarbejderen bruger på det borgerlige ombud.
  Bestyrelsesmedlemmer af en kommunal sammenslutning eller et hverv udpeget af en kommunal sammenslutning giver ret til tjenestefrihed uden løn. 

  Tjenestefrihed ved ulønnet hverv
  Får medarbejderen ikke løn for at varetage et borgerligt ombud, har medarbejderen ret til tjenestefrihed med løn.
  Tjenestefrihed med løn kan maksimalt gives i et antal arbejdstimer, som svarer til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i maksimalt 6 uger pr. kalenderår. Har medarbejderen behov for at holde fri udover dette, har medarbejderen ret til tjenestefrihed uden løn.

  Tjenestefrihed til varetagelse af følgende hverv betragtes som ulønnet:

  • Valgstyrer og tilforordnet vælger
  • Domsmand og nævning
  • Afgivelse af vidneforklaring

  Ved tjenestefrihed med løn er det vigtigt, at du som leder holder regnskab med det samlede fravær.

  KONTAKT DIN KONSULENT