Lønforhandling for allerede ansatte

Lønnen for dine ansatte skal vurderes årligt.

Indhold

  Aabenraa Kommune har en decentral aftalestruktur. Det betyder, at lønforhandlingerne foregår så tæt på den enkelte medarbejder som muligt. Du har som leder kompetencen til at lønforhandle for dit personale. Du er bundet af rammer for forhandling, overenskomster og eventuelt indgåede tværgående/lokale forhåndsaftaler. Se rammer for lønfastsættelse.

  Dine medarbejderes løn skal vurderes en gang årligt. Forhandling af lønnen for dine medarbejdere sker altid med den faglige organisation. Aabenraa Kommune har sammen med de faglige organisationer indgået en Procedureaftale. I følge aftalen skal konkrete lønforslag være fremsendt og modtaget senest den 30. november. Forhandlingerne foregår i perioden fra 1. december til 28. februar.

  Forhåndsaftaler

  Dit personale kan være omfattet af en lokal forhåndsaftale, der beskriver hvilke funktioner og kvalifikationer der skal honoreres for.                    

  Se mere om Forhåndsaftaler.

  Forhandlingskompetence

  Læs om din Forhandlingskompetence

  Lønoversigter og skabelon til lønaftaler

  Se relevante lønoversigter og skabelon til udarbejdelse af lønaftale.