Mærkedage og Dronningens Fortjenstmedalje

Her kan du læse om de retningslinjer, der gælder ved mærkedage (runde fødselsdage, jubilæum, konfirmation, bryllup/sølvbryllup og fratræden til efterløn/pension) samt om Dronningens Fortjenstmedalje

Indhold

  Retningslinjer
  Retningslinjer vedrørende tjenestefrihed og mærkedage inkl. bilag for gaver ved gratiale og fratrædelse

  Supplerende oplysninger om jubilæum udover retningslinjerne
  Ved beregning af jubilæumsanciennitet medregnes månedslønnet uafbrudt beskæftigelse.

  Omtale af jubilæer
  Ved jubilæum hjælper lønkonsulenten gerne med at udarbejde en kort omtale til JydskeVestkysten og ugeavisen.
  Al omtale er frivillig.
  Har du spørgsmål i forhold til jubilæum, så kontakt din lønkonsulent.

  Dronningens Fortjenstmedalje
  Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme beskæftigelsesområde og samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.
  Det er lederen, der kan indstille en medarbejder. Hertil udfyldes Skema - Indstilling til Dronningens fortjenstmedalje og returneres til fagkoordinator Mette Schlüter Duborg, msdub@aabenraa.dk. Har du som leder spørgsmål vedrørende indstilling til Dronningens Fortjenstmedalje, kan du også kontakte Mette Schlüter Duborg på tlf. 21536516