Lønkonsulenter for Børn og Kultur

Se hvem der er lønkonsulent for dit område

 • Læs op

Indhold

  Lønkonsulent

  Helena Skovbølling Jensen

  Skole og Undervisning 

  • Kongehøjskolen og SFO
  • Felsted Centralskole
  • Bygbjerg SFH
  • Kliplev Skole og SFH
  • Varnæs Skole og Hytten SFH
  • Aabenraa Sygehus Skole
  • Hovslund Børneunivers
  • Kollund Skole
  • SFO og Børnehuset Kollund
  • 10. Aabenraa
  • Genner Børneunivers 
  • Stubbæk Skole og SFO
  • Hærvejsskolen og SFO

  Aabenraa Ungdomsskole

  Ungdomsklubber 

  • Fårhus Ungdomsklub
  • Ravsted Ungdomsklub

  EGU Erhvervsgrunduddannelse

  Tidlig Forebyggelse

  Hjemmepassere §84

  PPR

  Ungdommens Uddannelsesvejledning

  PUC

  Tjenestemandspension cpr. 16 - 31

  Pensionsordninger for Tjenestemænd fra "Den lukkede gruppe"

  Barselsager cpr. 1 - 10

  Elevvejleder

  Telefon: 73767177

  E-mail: hsje@aabenraa.dk

  Lønkonsulent

  Pia Ravn

  Dagtilbud

  • Dagplejere cpr. 16 - 31

  Skole og Undervisning

  • Fjordskolen
  • Bolderslev Skole og SFO
  • Hjordkær Skole og SFO
  • Lyreskovskolen og SFO
   Julemærkehjemmet
  • Ravsted Børneunivers
  • Tinglev Skole og SFO
  • Bylderup Skole og Børneunivers
  • Hellevad Børneunivers
  • Høje Kolstrup Skole og Nyløkke
  • Løjt Kirkeby Skole
  • Regnbuen

  Pensionsordninger for Tjenestemænd fra "Den lukkede gruppe"

  Telefon: 73767452

  Mobil: 29359329

  E-mail: prav@aabenraa.dk

  Lønkonsulent

  Jytte Juhl Hansen

  Dagtilbud 

  • Dagplejere cpr. 01 - 15 

  Støttepædagogkorpset 

  Børnehave

  • Stubbæk
  • Idun/Stubben
  • Bolderslev
  • Bakkebo
  • Børnehuset Mølleløkke
  • Fladhøj

  Selvejende institutioner 

  • Regnbuen
  • Nørreager 
  • Sønderskov
  • Svalen
  • Bakkehuset

  Skole og Undervisning 

  • Skovlyst Naturskole 

  Aabenraa Krisecenter

  PAU elever

  Gigtforeningens Oplysningskreds

  Musikalsk Aftenskole

  Aabenraa Musikskole

  Aabenraa Blæserne

  Tabt arbejdsfortjeneste

  Telefon: 73767614

  E-mail: jjha@aabenraa.dk

  Kontorelev

  Camilla Severin

  Skole og Undervisning 

  • Hovslund Børneunivers
  • Kollund Skole
  • SFO og Børnehuset Kollund

  KIS / KINA

  HR-post

  Feriefondens ferie­boliger

  Jobannoncer 

  Gaver ved fratrædelse til efterløn/pension

  Telefon: 73767172

  E-mail: csev@aabenraa.dk