Den Kommunale Kompetencefond

Du kan søge midler til dine medarbejderes kompetenceudvikling i Den Kommunale Kompetencefond.
Fonden tildeler midler indenfor udvalgte overenskomstområder.

Indhold

  Formålet

  Formålet er at fremme og understøtte kommunens kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejdere et øget kompetenceniveau til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet. 

  Hvem kan søge

  For at kunne søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond skal medarbejderen være omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, 3F - Fagligt Fælles Forbund eller Akademikerne.

  Midler fra fonden

  Midler fra fonden kan søges løbende. Fonden svarer på ansøgningen indenfor 14 dage.
  Midler fra fonden kan kun tildeles, hvis afdelingen/institutionen har en medfinansiering på minimum 20 % af det samlede ansøgte beløb. Der kan søges op til kr. 25.000 pr. medarbejder pr. år.  Godkendes ansøgningen, vil det godkendte beløb blive udbetalt direkte til arbejdspladsens CVR-nr./P-nr.

  Hvad kan midlerne anvendes til

  Midlerne i fonden skal fortrinsvist anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Fonden er et supplement til den kompetenceudviklingsindsats, som i øvrigt finder sted i kommunen. Fondens midler kan anvendes til kursusafgifter, materialer, transport- og opholdsudgifter mv.

  Ansøgning

  Ansøgning til fonden skal foregå elektronisk via www.denkommunalekompetencefond.dk. Her finder du også andre nyttige informationer. Ansøgningen skal underskrives af medarbejderen, den (lokale) tillidsrepræsentant og dig som leder. I skal på ansøgningen specificere, hvordan midlerne anvendes.  Ansøges der om midler til flere medarbejdere fra den samme afdeling/institution til den samme aktivitet, kan ansøgningerne sendes samlet som én ansøgning.

   

  RELATERET INDHOLD