Kompetencegivende uddannelser

Aabenraa Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle ansatte udvikler sig og trives.

Indhold

  Aabenraa Kommune har udarbejdet en delpolitik for kompetenceudvikling. I delpolitikken finder du de overordnede mål for kompetenceudvikling og uddannelse i Aabenraa Kommune.

  Udover delpolitikken kan der formuleres retningslinjer for kompetenceudvikling og uddannelse inden for de forskellige personalegrupper.

  Retningslinjer i forvaltninger og Staben 

  I administrationen (teknisk/administrativt personale) gælder Retningslinjer for deltagelse i kompetencegivende uddannelser.

  I Social og Sundhed gælder Retningslinjer for deltagelse i kompetencegivende uddannelse

  Er du medarbejder, så kontakt din leder

  Personalekontoret

  Bente Bjørn Jensen

  Kontorleder

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767750

  Mobil: 40237147

  E-mail: bbj@aabenraa.dk