Én eller to ansættelsessamtaler?

Afsæt tid til at få et mere indgående indtryk af de mest kvalificerede kandidater.

Indhold

  Du kan vælge at afholde én eller to samtaler. En tommelfingerregel er, at jo mere specialiseret en stilling er, jo større er fordelene ved at gennemføre to samtaler.  Den første samtale fungerer som screening af kandidaterne, hvorefter du kan indkalde de to til tre mest lovende kandidater til anden samtale.

  Forberedelse af anden samtale

  Når I har gennemført første samtale, har I et indtryk af kandidaterne. Måske har I også allerede en fornemmelse af stærke sider og mulige udfordringer for de enkelte kandidater. Disse indtryk kan I bruge i forberedelsen til anden samtale, men det er vigtigt ikke at låse sig fast på en bestemt opfattelse endnu.

  Forberedelsen til anden samtale indeholder:

  • En personprofil på kandidaterne, som er udarbejdet af en konsulent fra Personaleafdelingen, præsenteres for ansættelsesudvalget umiddelbart inden anden samtalerunde.
  • Ansættende leder indhenter referencer på kandidaterne inden anden samtale.
  • Eventuel opgave til anden samtale forberedes, hvilket gøres før anden samtale. 
  • Ny interviewguide udarbejdes blandt andet på baggrund af indtryk fra første samtale og tilbagemeldingen på personprofilen. Derfor kan interviewguiden være lidt forskellig fra kandidat til kandidat. I kan ønske at spørge mere ind til én kandidats

  Anden samtale

  Det er vigtigt, at kandidaten ved så præcist som muligt, hvad jobbet indebærer. Det gælder også eventuelt kritiske eller særligt udfordrende forhold,  inden han eller hun siger ja til det nye job. Har kandidaten for eksempel ikke mod på at gå aktivt ind i en konflikt, er begge parter dårligt tjent med, at konflikten holdes skjult under samtalen. Kandidaten skal kort sagt have det bedst mulige grundlag for at vurdere, om jobbet er attraktivt for ham eller hende.

  Forventninger til løn

  I bør allerede i forbindelse med første samtale drøfte lønnen indgående nok til, at I føler jer nogenlunde sikre på, at enderne kan mødes. Den egentlige lønforhandling finder først sted bagefter.

   

  Har du spørgsmål, så kontakt rekrutteringsteamet

  E-mail: rekrutteringsteamet@aabenraa.dk

  Telefon: 7376 6334