Pensions- og fritvalgsordning

Du kan læse mere om pension og fritvalgsordning her på siden.

Indhold

  Pension

  Pension og fritvalgsordning - Du kan læse mere om pension og fritvalgsordning her på siden.

  Pensionsordning

  Du kan være omfattet af en pensionsordning fra ansættelsens start. Der er dog visse personalegrupper, som først efter en karensperiode kan optages i en pensionsordning. Læs mere om dine pensionsrettigheder i din overenskomst. Bliver der ikke indbetalt til en pensionsordning fra ansættelsens start, er du måske omfattet af en pensionskarens.

  Pensionskarens

  Er du omfattet af en pensionskarens i henhold til din overenskomst, har vi brug for et oplysningsskema, som du skal udfylde vedr. tidligere pensions- og ansættelsesforhold. Du skal vedlægge dokumentation (f.eks. lønsedler) fra tidligere ansættelser. Når vi har modtaget oplysningsskemaet, kan vi afklare, hvorvidt du er omfattet af en pensionsordning fra ansættelsesstart, eller der kan modregnes måneder i pensionskarensperioden. Nederst på siden finder du oplysningsskema vedr. pensionsordning. 

  Fritvalgsordning

  Er du omfattet af en pensionsordning fra ansættelsens start, eller opnår du ret til pension senere i ansættelsesforløbet, kan du i henhold til din overenskomst være omfattet af en fritvalgsordning. Kun månedslønnede pensionsberettigede ansatte er omfattet af fritvalgsordningen.

  Fritvalg - løntillæg eller pensionsforhøjelse?

  Du kan vælge mellem en kontant udbetaling (fritvalgstillæg), eller en pensionsforhøjelse. Foretager du ikke et valg, får du automatisk tildelt standardvalget, som fremgår af den gældende overenskomst.

  Omvalg

  Der er mulighed for omvalg. Dette skal ske via MinLøn app senest 1. oktober. Dit valg er bindende for 1 år ad gangen, og er gældende fra 1. januar det efterfølgende år. 

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål, så kontakt din leder.

  Oplysningsskema vedr. pensionsordning