Min lønseddel

Her på siden finder du informationer vedr. lønsedler, saldo- og arbejdstidsopgørelser samt terminsoversigter.

Indhold

  Der bliver stadig sendt lønsedler til e-Boks, hvis lønsedlen ikke kan tilgås, kan det være nødvendigt at opdatere e-Boks. 

  Månedsløn udbetales sidste bankdag i aktuelle måned. F.eks. månedsløn for januar udbetales sidste bankdag i januar måned. 
  Får du arbejdstidsopgørelse, følger arbejdstidsbestemte tillæg måneden bagud med din faste månedsløn.

  Timeløn udbetales hver 2. anden mandag for hele forgående kalendermåned.  
  (Deadline for indberetning er 1. tirsdag i måneden) 

  Sådan læser du din lønseddel

  Har du spørgsmål, så kontakt lønkontoret eller din leder.