Lønforhandling

Her finder du en kort beskrivelse af de årlige lønforhandlinger

Indhold

  Aabenraa Kommune har en decentral aftalestruktur. Det betyder, at lønforhandlingerne foregår så tæt på dig som muligt. Det er din leder, der har kompetencen til at forhandle din løn med den faglige organisation.

  Din løn vurderes en gang årligt. For nogle områder er denne vurdering erstattet af en forhåndsaftale.

  Lønforslag

  Hvis du ønsker en lønforhandling, skal du kontakte din TR inden d. 1. december, hvor I forinden skal have haft en dialog herom. Din TR skal fremsende eventuelle lønforslag til ledelsen senest den 1. december ifølge  Procedureaftalen for lønforhandling ved Aabenraa Kommune.

  Lønforhandlinger

  Forhandlingen foregår i tidsrummet 1. december til 28. februar.

  Uddannelse og lønforbedring

  Inden du f.eks. går i gang med en længerevarende videreuddannelse vil det være relevant, at du med din leder afklarer om uddannelsen medfører en lønforbedring. Honoreringen kan være aftalt i din overenskomst eller i en forhåndsaftale. Hvis den ikke er det, kan der indgås en individuel aftaler. Vær opmærksom på at en endelig aftale skal indgås med den faglige organisation.

  Har du spørgsmål, så kontakt din leder.