Forhåndsaftaler

Her finder du de tværgående aftaler, der er gældende indenfor de enkelte forvaltningsområder. Lokale forhåndsaftaler fremgår ikke af Medarbejderportalen.

Indhold

  En forhåndsaftale er en aftale om vilkår for tildeling af funktionsløn og/eller kvalifikationsløn og øvrige vilkår for en bestemt faggruppe. Forhåndsaftaler er indgået mellem lederen og den faglige organisation.

  Der er to typer forhåndsaftaler:

  • Tværgående forhåndsaftaler
  • Lokale forhåndsaftaler

  De lokale forhåndsaftaler er indgået på institutions- og/eller afdelingsniveau og er kun gældende for den institution og/eller afdeling, som har indgået forhåndsaftalen. Det er lederen, der har ansvaret for de de lokale forhåndsaftaler, og aftalerne lægges ikke på Medarbejderportalen.

  De tværgående forhåndsaftaler er indgået centralt, og er gældende for flere institutioner/afdelinger inden for et bestemt forvaltningsområde.

  Du kan orientere dig om de tværgående forhåndsaftaler samt FTR- og TR-aftaler herunder.

  TVÆRGÅENDE FORHÅNDSAFTALER

  Område

  Organisation/

  Overenskomstnummer

  Personalegruppe

  Administrationen

  HK-Kommunal

  (OK nr. 30.11/30.12)

  Kontor og IT-personale

  Gældende fra 01.01.2015

  Administrationen

  Dansk Socialrådgiverforening

  (OK nr. 30.31)

  Socialrådgivere og socialformidlere ansat i administrationen

  Gældende fra 01.11.2015

  Område

  Organisation/

  Overenskomstnummer

  Personalegruppe

  Skole og Undervisning

   - Folkeskoler

  FOA Fag og Arbejde

  (OK nr. 41.01)

  Tekniske servicemedarbejdere og ledere i folkeskolen

  Gældende fra 01.10.2017

  Børn og Familie og

  Voksen Handicap

  Socialpædagogernes Landsforbund

  (OK nr. 44.01 / Ok nr. 64.01)

  Pædagoger, værkstedsassistenter, afdelingsledere, stedfortrædere og værkstedsledere

  Gældende fra 01.10.2007

  Skole og Undervisning

   - Folkeskoler

  Aabenraa Lærerkreds

  (OK nr. 50.01 / OK nr. 50.02)

  Lærere m.fl.

  Gældende fra 01.08.2015

  Dagtilbud

  BUPL

  (OK nr. 60.01)

  Støtte/specialpædagoger

  Gældende fra 01.11.2022

  Dagtilbud

  BUPL

  (OK nr. 60.01)

   Pædagoger ansat ved daginstitutioner (undtaget SFO og Fjordskolen marts 2021

  Gældende fra  1. marts 2021

  Dagtilbud

  BUPL

  (OK nr. 60.01)

  Mellemledere

  Gældende fra 01.12.2007

  Børn og Skole

   - SFO-området og skoler

  BUPL

  (OK nr. 60.01)

  Pædagoger ansat ved SFO undtaget Fjordskolen

  Gældende fra 01.08.2018

  Børn og Skole

   - SFO-området

  FOA Fag og Arbejde

  (OK nr. 61.01)

  Pædagogmedhjælpere ansat ved SFO undtaget Fjordskolen

  Gældende fra 01.04.2010

  Dagtilbud   

  FOA Fag og Arbejde

  (OK nr. 61.01)

  Pædagogmedhjælpere ansat ved daginstitutioner undtaget Fjordskolen/SFO

  Gældende fra 01.04.2009

  Børn og Skole

  - Folkeskoler

  LC Lærernes Centralorganisation

  (OK nr. 50.81 / OK nr. 50.82)

  Ledere og mellemledere i Folkeskolen

  Gældende fra 01.10.2022 

  Dagplejen

  FOA

  (OK nr. 66.01)

  Dagplejere

  Gældende fra 01.03.2020

  Område

  Organisation/

  Overenskomstnummer

  Personalegruppe

  Kultur og Fritid

  FOA Fag og Arbejde

  (OK nr. 41.01)

  Teknisk servicemedarbejdere og -ledere

  Gældende fra 01.04.2010

  Område

  Organisation/

  Overenskomstnummer

  Personalegruppe

  Senior

  FOA Fag og Arbejde

  (OK nr. 41.01)

  Teknisk servicemedarbejdere og -ledere

  Gældende fra 01.05.2016

   

  Børn og Familie og

  Ældre & Handicap

  Socialpædagogernes Landsforbund

  (OK nr. 44.01/64.01)

  Pædagoger, værkstedsassistenter, afdelingsledere og værkstedsledere

  Gældende fra 01.10.2007

  Sygeplejen

  Dansk Sygeplejeråd

  (OK nr. 70.01)

  Sygeplejerske

  Gældende fra 01.03.2022

  Senior

  FOA Fag og Arbejde

  (OK nr. 73.01)

  Social- og sundhedspersonale i Hjemmeplejen og Plejehjem

  Gældende fra 01.12.2022

  AFTALER FOR FÆLLESTILLIDS- (FTR) OG TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) SAMT HK-ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

  Aabenraa Kommune

   HK-Kommunal

  (OK nr. 30.11/30.12)

  Fællestillids- og tillidsrepræsentanter (FTR og TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)

  Gældende fra 01.04.2010

  Aabenraa Kommune

  Dansk Socialrådgiverforening

  (OK nr. 30.31)

  Vilkår for tillidsrepræsentanter

  Gældende fra 01.01.2008

  Vilkår for fællestillidsrepræsentant (FTR)

  Gældende fra 01.01.2023

  Skole og Undervisning

   - Folkeskoler

  3F og FOA

  (OK nr. 41.01)

  Fællestillidsrepræsentant (FTR) for tekniske serviceledere og teknisk servicemedarbejdere i folkeskolen

  Gældende fra 01.01.2007

  Børn og Skole

   - Dagtilbud og SFO-området

  BUPL

  (OK nr. 60.01)

  Fællestillidsrepræsentant (FTR)

  Gældende fra 01.03.2016

  Voksen Handicap

  Børn og Unge

   - Socialpædagogerne

  Socialpædagogernes Landsforbund

  (OK nr. 44.01/64.01)

   

  Fællestillidsrepræsentanter (FTR) samt tillidsrepræsentanter (TR)

  Gældende fra 01.11.2014

   

  Børn og Skole

   - Dagplejere

  FOA

  (OK nr. 66.01)

  Tillidsrepræsentanter (TR) og fællestillidsrepræsentant (FTR)

  Gældende fra 01.01.2014

  Der er ikke indgået tværgående aftaler på området.

  Ældre & handicap

  Børn og Unge

   - Socialpædagogerne

  Socialpædagogernes Landsforbund

  (OK nr44.01/64.01)

  Fællestillidsrepræsentanter (FTR) samt tillidsrepræsentanter (TR)

  Gældende fra 01.11.2014

  Social & Sundhed

  Danske Sygeplejeråd

  (OK nr. 70.01)

  Fællestillidsrepræsentant (FTR)

  Gældende fra 01.10.2020

  Social & Sundhed

  FOA Fag og Arbejde

  (OK nr. 73.01)

  Tillidsrepræsentanter (TR)

  Gældende fra 01.01.2007

  Har du spørgsmål

  - og er du medarbejder, så kontakt din leder

  - og er du leder, så kontakt din løn- eller personalekonsulent 

  Kontakt os:

  Lønkonsulenter for Teknisk og administrativt personale

  Lønkonsulenter for Døgn og Ældre

  Lønkonsulenter for Børn og Kultur

  Personalejurateamet