Personalejurateamet

Personalekonsulenterne er opdelt efter arbejdsplads. Se hvem der er personalekonsulent for dit område.

 • Læs op

Indhold

  Personalekonsulenterne varetager følgende opgaver: 

  • Yder faglig og juridisk rådgivning til kommunens ledere   
  • Sagsbehandling i personalesager omkring afskedigelser, tjenstlige samtaler, forflyttelser og virksomhedsoverdragelse m.m.
  • Foretager overenskomstfortolkninger samt udarbejde vejledninger og retningslinjer  
  • Kontakt og forhandling med de faglige organisationer, herunder medvirke til forhandling af tværgående forhåndsaftaler  

  Kontaktpersoner i personalejurateamet

  Bente Bjørn Jensen
  Kontorleder Personalekontoret

  tlf. 7376 7750
  mobil. 4023 7147
  e-mail: bbj@aabenraa.dk

  Ledere i hele organisationen

  Tværgående forhandlinger

  Udlicitering, virksomhedsoverdragelse, udenlandsk arbejdskraft og håndtering af kontrakter

  Annemette Lindvang
  Personalekonsulent

  mobil. 2153 4152
  e-mail: ali@aabenraa.dk

  Social & Sundhed

  Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse
  Hjemmeplejen
  Mad & Måltider
  Plejecentre
  Rehabilitering & Kortidscenter
  Sygeplejen
   

  Elever

  Ernæringsassistenter
  Kontorelever
  PAU
  SOSU
   

  Medarbejdere i administrationen

  Byråds- og Direktionssekretariatet
  Staben
   

  Andre/andet

  Dronningens Fortjenstmedalje

  Mette Schlüter Duborg
  Personalekonsulent

  mobil. 2153 6516
  e-mail: msdub@aabenraa.dk

  Børn og Kultur

  Aktiv Aabenraa
  Biblioteker, kultur- og medborgerhuse
  Børnehandicap
  Center for Familier
  Musikskolen
  Myndighedsafdeling
  Oldemorstoft
  Tidlig forebyggelse
   

  Social & Sundhed

  Autismecenter Syd
  Bo & Aktivitet
  Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
  Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel
  Træning & Forebyggelse
  Visitation & Understøttelse

  Lone Mizrahi Rasmussen
  Personalekonsulent

  mobil. 2023 8954
  e-mail: lomr@aabenraa.dk

  Børn og Kultur

  Børneuniverser
  Daginstitutioner
  Dagplejen 
  Folkeskoler
  PPR
  Specialpædagogkorpset 
  Specialskoler og Naturskoler
  Ungdoms- og uddannelsesvejledning
  Ungdomsskoler
   

  Medarbejdere i administrationen

  Plan, Teknik & Miljø
  Børn og Kultur
  Social & Sundhed
   

  Jobcenter og Borgerservice

  Jobcenter og Borgerservice
  KIS
   

  Plan, Teknik & Miljø

  Byg, Natur & Miljø
  Drift & Anlæg
  Erhverv & Bæredygtighed 
   

  Andet

  Brand og Redning
  Aabenraa Krisecenter