Den Kommunale Kompetencefond

‎Du kan søge midler til kompetenceudvikling i Den Kommunale Kompetencefond.
Fonden tildeler midler indenfor udvalgte overenskomstområder.

 • Læs op

Indhold

  Formålet

  Formålet er at fremme og understøtte kommunens indsats for kompetenceudvikling og sikre medarbejdere et øget kompetenceniveau til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

  Hvem kan søge

  For at kunne søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond skal du være omfattet af en overenskomst mellem KL og:

  • BUPL
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet
  • HK KOMMUNAL
  • Dansk Metal / håndværkerorganisationerne
  • Socialpædagogernes Landsforbund
  • Teknisk Landsforbund
  • 3F Fagligt Fælles Forbund, eller
  • Akademikerne

  For enkelte medmedarbejdere vil der ikke kunne søges midler fra Den Kommunale Kompetencefond grundet lønindplacering, hvilket vil kunne ses i overenskomsten.

  Midler fra fonden

  Midler fra fonden kan søges løbende. Fonden svarer på ansøgningen indenfor 14 dage.
  Midler fra fonden kan kun tildeles hvis afdelingen/institutionen har en medfinansiering på minimum 20 % af det samlede ansøgte beløb. Der kan søges op til kr. 25.000 pr. medarbejder pr. år. Godkendes ansøgningen vil det godkendte beløb blive udbetalt direkte til arbejdspladsens CVR-nr./P-nr.

  Hvad kan midlerne anvendes til?

  Midlerne i fonden skal fortrinsvist anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Fonden er et supplement til den kompetenceudviklingsindsats, som i øvrigt finder sted i kommunen. Fondens midler kan anvendes til kursusafgifter, materialer, transport- og opholdsudgifter mv.

  Ansøgning

  Ansøgning til fonden skal foregå elektronisk via Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside. Her finder du også andre nyttige informationer.

  Ansøgningen skal underskrives af din leder, den (lokale) tillidsrepræsentant og dig. I skal på ansøgningen specificere hvordan midlerne anvendes. Ansøges der om midler til flere medarbejdere fra den samme afdeling/institution til den samme aktivitet, kan ansøgningerne sendes samlet som én ansøgning.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål, så kontakt din leder.