Vilkår for kompetencegivende uddannelse

Kompetencegivende uddannelser

Aabenraa Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle ansatte udvikler sig og trives.

Aabenraa Kommune har udarbejdet en delpolitik for kompetenceudvikling. I delpolitikken finder du de overordnede mål for kompetenceudvikling og uddannelse i Aabenraa Kommune.

Udover delpolitikken kan der formuleres retningslinjer for kompetenceudvikling og uddannelse inden for de forskellige personalegrupper.

Retningslinjer i forvaltninger og Staben 

I administrationen (teknisk/administrativt personale) gælder Retningslinjer for deltagelse i kompetencegivende uddannelser.

I Social og Sundhed gælder Retningslinjer for deltagelse i kompetencegivende uddannelse

 

Er du medarbejder, så kontakt din leder

Kontaktperson

Bente Bjørn Jensen - Kontorleder
Tlf. 73767750 - bbj@aabenraa.dk