Trivselsordning for medarbejdere

Trivselsordningen for medarbejdere i Aabenraa Kommune

OBS! Pr. den 9. maj 2022 er der lang venteliste til individuelle trivselssamtaler og forebyggende samtaler vedrørende stress.

Der har været et stort forbrug på trivselsordningens individuelle samtaleforløb og midlerne for 1. og 2. kvartal 2022 er derfor ved at være opbrugte. Fra 3. kvartal 2022 har Personaleafdelingen, efter en beslutning fra HMU, mulighed for at omfordele midlerne i aftalerne vedrørende individuelle samtaleforløb og Job & Trivselsforløb for personalegrupper. En omfordeling kan bidrage til at der igen er midler til individuelle samtaleforløb.

Oplever du/I at ventelisten hos Human House er for lang i forhold til det opståede behov, er det på grund af at midlerne i trivselsordningen er opbrugte i indeværende periode.

Du/I har dermed følgende muligheder:

 • Vurdér om et gruppeforløb kan være aktuelt, fremfor et individuelt forløb - se yderligere information herunder.
 • Rekvirér et individuelt samtaleforløb gennem Human House eller en anden ekstern udbyder - arbejdspladsen betaler selv for forløbet.

Ved spørgsmål kan du kontakte Personalekontorets arbejdsmiljøteam: arbejdsmiljo@aabenraa.dk

*************************************************************************************************************************************************************

Alle medarbejdere i Aabenraa Kommune har mulighed for at benytte tilbuddene i kommunens trivselsordning.

Trivselsordningen indeholder følgende:

Individuelle tilbud:

 • AKUT psykologisk krisehjælp (Human House)
 • Samtaler ift. til trivsel på arbejdspladsen (Human House)
 • Samtaler ift. til forebyggelse og håndtering af stress (Human House)
 • Fysioterapi og træning - individuelt (FysioDanmark Aabenraa/Rødekro)

Bemærk, at forudsætninger for brug af individuelle samtaler i Trivselsordningen er:

 • Samtaleforløb skal bookes af nærmeste leder
 • Medarbejderen må ikke være deltid- eller fuldtidssygemeldt
 • Medarbejder og leder skal være indstillet på at deltage i minimum 1 trepartssamtale i forløbet
 • Medarbejderen er ikke under afskedigelse
 • Medarbejderen er ikke i andre psykologforløb vedr. den konkrete problemstilling
 • Problemstillingen skal være arbejdsrelateret

Der gøres opmærksom på, at trivselsordningen er justeret i forhold til tidligere. Samtaler i forhold til trivsel på arbejdspladsen og samtaler i forhold til forebyggelse og håndtering af stress skal bookes gennem nærmeste leder. Du kan læse mere om, hvorfor lederinvolvering er vigtig her:

Brochure fra Human House 

Hvis der er ventetid på samtaler eller hjælp ikke kan tilkendes via trivselsordningen, er der mulighed for samtaler for arbejdspladsens eget budget eller for egen regning. Personalekontoret kan være behjælpelige med kontakter.

Alternativt foreslår vi kontakt til egen læge, fagforening, sundhedsforsikring mv.

Har du brug for bevilling til behandling i forbindelse med en arbejdsulykke kan du læse mere her

Forløb målrettet personalegrupper

 • AKUT psykologisk krisehjælp (Human House)
 • Job & Trivsel - forløb ift. til psykisk arbejdsmiljø (Human House via Personalekontoret)
 • Forebyggende træningsforløb (Falck HealthCare via Personalekontoret)

Ved behov for yderligere facilitering af gruppeprocesser, udover tilbuddet i trivselsordningen, kan arbejdspladsen tilkøbe ydelser gennem Human House eller andre aktører. Personalekontoret kan være behjælpelige med kontakter.

De forskellige tilbud betales af trivselsordningen. Antal af behandlinger/timer – er beskrevet under de enkelte tilbud.

Læs mere om de enkelte tilbud, se kontakt oplysninger samt booking nedenfor. 

Tilbud i Trivselsordningen

 • Opstår der et akut behov for psykologisk krisehjælp, er det vigtigt at tage sig af de implicerede medarbejdere hurtigst muligt. Det kan fx være, hvis der er sket en voldsom hændelse på arbejdspladsen.  Human House kan hjælpe med at vurdere behovet og er klar med akut psykologisk krisehjælp.

  Booking:

  Psykologisk krisehjælp - både individuelt og i grupper - kan bookes af ledere på alle niveauer. På arbejdspladser, hvor der ikke er en leder tilgængelig, anbefales det at en kollega kontakter krisehjælpen. Dette er fx gældende om natten på døgnbemandede institutioner, hvor ledelsen er tilgængelig i dagtimerne.

  Ring til Human House - døgntelefon 87 10 89 00.

  I dagtimerne: Du bliver stillet videre til en psykolog
  I aften- og nattetimer: Tast 1 for krisehjælp

  Når du ringer, skal du oplyse følgende:

  • At din henvendelse drejer sig om booking af akut psykologisk krisehjælp
  • At du ringer fra Aabenraa Kommune, arbejdssted, navn, telefonnummer og mail

  Psykologen vil vurdere, hvordan hjælpen ydes bedst muligt. Den psykologiske bistand foregår enten telefonisk eller på arbejdspladsen. 

  Betaling individuel akut psykologisk krisehjælp

  En samtale varer typisk mellem en og to timer. Efter første samtale kontakter Human House lederen og aftaler, hvor mange samtaler der er brug for og kan bevilges.

  Trivselsordningen betaler op til 3 timers samtale med en psykolog pr. medarbejder. Ved behov for yderligere samtaler afholdes udgiften af arbejdspladsen. 

  Betaling gruppebaseret akut psykologisk krisehjælp
  Trivselsordningen betaler op til 3 timers gruppesamtale med en psykolog. Ved behov for yderligere gruppesamtaler afholdes udgiften af arbejdspladsen.

  Du kan læse mere om akut psykologisk krisehjælp HER.

   

   

 • Du har som medarbejder mulighed for et forebyggende samtaleforløb om din trivsel på arbejdspladsen. Formålet er at afklare og afhjælpe arbejdsrelaterede forhold, som fx. mobning, chikane, reaktioner på forandringer, samarbejde og konflikter. Samtalerne tager udgangspunkt i selve problematikken og består af rådgivning og psykologisk hjælp.

  Bemærk, at forudsætninger for brug af trivselsordningen er:

  • Samtaleforløb skal bookes af nærmeste leder
  • Medarbejderen må ikke være deltid- eller fuldtidssygemeldt
  • Medarbejder og leder skal være indstillet på at deltage i minimum 1 trepartssamtale i forløbet
  • Medarbejderen er ikke under afskedigelse
  • Medarbejderen er ikke i andre psykologforløb vedr. den konkrete problemstilling
  • Problemstillingen skal være arbejdsrelateret

   

  Book en tid

  • Kontakt din nærmeste leder.
  • Leder afdækker ved hjælp af spørgeramme, om samtaleforløb gennem trivselsordningen opfylder kriterierne. Spørgerammen kan ses HER.
  • Nærmeste leder skal ringe til Human House på tlf. 87 10 89 00
   Telefontid: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00, fredag kl. 8.00-16.00.
  • Nærmeste leder kan også sende en mail: aabenraa@amcentret.dk. (Oplys navn, telefonnummer og træffetid). Herefter bliver nærmeste leder kontaktet af Human House.

  Samtalerne foregår mellem dig og erhvervspsykologen, og din nærmeste leder bliver involveret ved en 3-partssamtale ved slutningen af forløbet.

  Har du behov for samtale som følge af mobning, chikane eller trusler om vold, skal du endvidere huske at anmelde hændelsen som en arbejdsulykke. For at anmelde en arbejdsulykke kan du kontakte din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant.

  Samtalerne kan foregå på rådhuset, hos Human House i Kolding, telefonisk eller webbaseret.

  Trivselsordningen betaler for max. 5 timer pr. forløb pr. medarbejder. Ved behov for samtaler ud over 5 timer pr. forløb betales disse timer af arbejdspladsen. Dette skal aftales med din leder og lederen deltager i den sidste samtale sammen med dig og erhvervspsykologen, for på bedst mulige måde at kunne understøtte dig i hverdagen.

  Hvis der er ventetid på samtaler eller hjælp ikke kan tilkendes via trivselsordningen, er der mulighed for samtaler for arbejdspladsens eget budget eller for egen regning. Personalekontoret kan være behjælpelige med kontakter.

  Alternativt foreslår vi kontakt til egen læge, fagforening, sundhedsforsikring mv.

  Du kan læse mere om forebyggende samtaler om trivsel HER.

 • Du har som medarbejder mulighed for en for en samtale i forhold til forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. 

  Bemærk, at forudsætninger for brug af trivselsordningen er:

  • Samtaleforløb skal bookes af nærmeste leder
  • Medarbejderen må ikke være deltid- eller fuldtidssygemeldt
  • Medarbejder og leder skal være indstillet på at deltage i minimum 1 trepartssamtale i forløbet
  • Medarbejderen er ikke under afskedigelse
  • Medarbejderen er ikke i andre psykologforløb vedr. den konkrete problemstilling
  • Problemstillingen skal være arbejdsrelateret

   

  Book en tid

  • Kontakt din nærmeste leder.
  • Leder afdækker ved hjælp af spørgeramme, om samtaleforløb gennem trivselsordningen opfylder kriterierne. Spørgerammen kan ses HER.
  • Nærmeste leder skal ringe til Human House på tlf. 87 10 89 00
   Telefontid: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00, fredag kl. 8.00-16.00.
  • Nærmeste leder kan også sende en mail: aabenraa@amcentret.dk. (Oplys navn, telefonnummer og træffetid). Herefter bliver nærmeste leder kontaktet af Human House.

  Samtalerne foregår mellem dig og erhvervspsykologen, og din nærmeste leder bliver involveret ved en 3-partssamtale ved slutningen af forløbet.

  Den forebyggende samtale tager udgangspunkt i selve problematikken og består af rådgivning og psykologisk hjælp. Temaerne i de forebyggende samtaler skal være arbejdsrelaterede og kan fx omhandle:

  • Følelsesmæssige belastninger
  • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • Mistrivsel
  • Forebyggelse af sygemelding

  Samtalerne kan foregå på Rådhuset, hos Human House i Kolding, telefonisk eller webbaseret.

  Trivselsordningen betaler for max. 5 timer pr. forløb pr. medarbejder. Ved behov for samtaler ud over 5 timer pr. forløb betales disse timer af arbejdspladsen. Dette skal aftales med din leder og lederen deltager i den sidste samtale sammen med dig og erhvervspsykologen, for på bedst mulige måde at kunne understøtte dig i hverdagen.

  Hvis der er ventetid på samtaler eller hjælp ikke kan tilkendes via trivselsordningen, er der mulighed for samtaler for arbejdspladsens eget budget eller for egen regning. Personalekontoret kan være behjælpelige med kontakter.

  Alternativt foreslår vi kontakt til egen læge, fagforening, sundhedsforsikring mv.

  Nyt i aftalen:

  For at sikre overgangen fra samtaleforløb til hverdag skal nærmeste leder inddrages i den sidste samtale i samtaleforløbet (3-partssamtale). Formålet med inddragelsen er at lave fælles aftaler om opfølgning og arbejdspladsinitiativer, så effekten af samtaleforløbet bliver så optimal som muligt for både medarbejderen og arbejdspladsen. Psykologen har tavshedspligt i forhold til indholdet i samtalerne, men er behjælpelig ved 3-parts samtalerne med rådgivning i forhold til situationen. Når lederen inddrages, så foregår det ved, at psykologen kontakter lederen og aftaler dato for 3-parts samtalen. I tilfælde af at årsagen til henvendelsen omkring psykologhjælp drejer sig om medarbejder og dennes leder, kan psykologen og medarbejderen anmode om deltagelse af enten en personalekonsulent eller lederens leder.

  Du kan læse mere om forebyggende samtaler om håndtering af stress på arbejdspladsen HER.

 • Du har som medarbejder mulighed for at booke en tid til behandling hos en fysioterapeut. Det kan fx være instruktion til øvelser, udspænding, ultralyd, massage mv. 

  Har du brug for behandling i forbindelse med en arbejdsulykke kan du læse mere her. Du vil ikke være omfattet af trivselsordningen. 

  Book en tid
  Ring til FysioDanmark Aabenraa/Rødekro på tlf. 74 62 59 73.

  Telefontid mandag til torsdag: kl. 8.00-13.00 , fredag kl. 8.00-12.00.

  Du kan også sende en mail til aabenraa@fysiodanmark.dk . Oplys dit navn og telefonnummer, og hvornår du kan træffes. Herefter vil du blive kontaktet af FysioDanmark snarest muligt.

  Fysioterapi og træning kan bookes af alle medarbejdere. FysioDanmark Aabenraa/Rødekro vil vurdere om du opfylder betingelserne.

  Fysioterapi og træning

  Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der fortrinsvis påvirker kroppen og derved hjælper den enkelte til at fungere bedst muligt. Fysioterapeuter arbejder ud fra en forståelse af, at krop og psyke hører sammen og påvirkes af omgivelserne. Ved første konsultation vil du blive grundigt undersøgt og fysioterapeuten vil sammen med dig lægge en plan for det videre forløb, hvor du også bliver instrueret i øvelser/træning, du selv kan lave derhjemme eller på arbejdspladsen.

  Formålet er at behandle og forebygge skader, som kan medføre sygefravær på arbejdspladsen.

  Hvor: FysioDanmark Aabenraa, Lille Kolstrup 24, 6200 Aabenraa og FysioDanmark Rødekro, Østergade 61, 6230 Rødekro

   

 • Hvordan fungerer personalegruppen sammen? Med Human House som facilitator er der mulighed for at få sat skarpt på nogle af de ting, der udfordrer jer på arbejdspladsen. 

  Alle arbejdspladser (teams) kan max booke 1 forløb pr. år.

  Arbejdsmiljø-/TRIO-gruppen kan kontakte Personalekontoret (arbejdsmiljo@aabenraa.dk) for booking af et planlægningsmøde og afklaring af behov. Planlægningsmødet varer ca. 1 time.

  Arbejdsmiljøgruppen kan med fordel udfylde ansøgningsskemaet inden henvendelse til Personalekontoret:

  Ansøgningsskema Job&Trivsel

  Indhold

  Human House faciliterer forløbet, der fx kan omhandle:

  • Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd, sygefravær, stress mv. 
  • Samarbejde og relationel koordinering
  • Kommunikation og konfliktforebyggelse
  • Forandringer på arbejdspladsen

   

  Se forslag til procesforløb her: Procesforløb til workshop/temamøde

  Et Job & Trivselsforløb består af 1 online planlægningsmøde, 2-3 workshops á 3 timers varighed og et afsluttende arbejdsgruppemøde, der skal understøtte arbejdsmiljøgruppen/TRIO-gruppen i det fortsatte arbejde med at sikre trivslen på arbejdspladsen.

 • Via Falck Healthcare tilbydes et træningsforløb, der er tilpasset den enkelte arbejdsplads. Formålet er at forebygge smerter i bevægeapparatet - uanset om der er tale om en arbejdsplads præget af stillesiddende arbejde eller fysisk tungt arbejde. Alle arbejdspladser kan max booke 1 forløb pr. år.

  Book et forløb:
  Arbejdsmiljøgruppen kan kontakte Personalekontoret (arbejdsmiljo@aabenraa.dk) for booking af et planlægningsmøde og afklaring af behov. Planlægningsmødet varer ca. ½ time

  Træningsforløbet varer ca. 8 uger à 1 time pr. uge. 

  Lokaler:
  Arbejdspladsen sørger selv for lokaler til forløbet.  

  Indhold:
  Indhold i forløbet aftales på planlægningsmødet. Indhold kan fx være med fokus på rygtræning, nakke/skulder eller knæproblemer. Indholdet tager udgangspunkt i de fysiske arbejdsrelaterede problemstillinger I oplever på arbejdspladsen. Der vil i forløbet være fokus på introduktion til aktive pauser. Alle deltagere har mulighed for at få materiale med træningsøvelser, der kan laves derhjemme.

   

  Virtuelle forløb

  Træning og fysisk aktivitet er vigtigt også selv i en pandemi. Om vi er på arbejdspladsen eller arbejder hjemme giver fælles træning energi til dig og dine kolleger.

  Falck Healthcare oplyser: "Vi kan løfte træningsdelen digitalt; både formøde, hvor vi afdækker behov hos den pågældende enhed; men også træningsdelen efterfølgende, nu fysisk tilstedeværelse ikke er en mulighed. Vi vil forud for træningsstart f.eks. kunne møde ind et givent sted for at aflevere træningselastikker, såfremt det skal bruges i træningen. Vi benytter os af online træning flere andre steder med gode tilbagemeldinger".

   

Har du spørgsmål?

For booking af tid til behandlinger og samtaler, se kontaktoplysninger under det enkelte tilbud. 

For gruppebaserede forløb, kan du kontakte Personalekontoret på mail: arbejdsmiljo@aabenraa.dk