Sund Indsats

På denne side finder du foldere og relevante dokumenter om Sund Indsats.

  • Læs op

Indhold

    Sund indsats er en forandringsstrategi i Børn og Familie, der har sit afsæt i Aabenraa Kommunes sammenhængende børne,- familie- og ungepolitik Sund Opvækst.

    Formålet med Sund Indsats er at skabe endnu mere virksomme indsatser, som på sigt sikrer det gode liv for de børn, unge og deres familier, som i en periode af deres liv har brug for støtte til at bevare eller komme tilbage til en hverdag, i eller så tæt på almenområdet, som muligt.