Lønstrategi

På denne side finder du lønstrategien for Børn og Familie

  • Læs op

Indhold

    Lønstrategien i Børn og Familie sigter mod åbenhed og klarhed omkring kriterier for tillægstildeling i lokal løndannelse. Denne strategi støtter også 'SUND INDSATS', den overordnede retning for Børn og Familie.

    Læs lønstrategien