Magtanvendelse

Retningslinjer for magtanvendelse i daginstitutioner i Aabenraa Kommune er udarbejdet med henblik på to formål;
at skabe ensartet praksis for administration af magtanvendelse og som redskab til egenkontrol i arbejdet med at reflektere over og udvikle institutionernes pædagogiske praksisser.

  • Læs op

Indhold