Medicingivning til børn i daginstitutioner, skoler og SFO

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ledelsen i dagtilbud for børn (daginstitutioner og dagpleje) og på skoler og skolefritidsordninger sikrer, at personalet er i stand til at varetage korrekt medicingivning.

  • Læs op

Indhold