Tidsregistrering

Tidsregistreringssystem

  • Læs op

Indhold

    Medarbejdere, der i dag tidsregistrerer på opgaveniveau i ”Egen tid”, forsætter med at registrere på opgaveniveau i systemet indtil nyt time/sagsstyringssystem er anskaffet.

    Team Byg/Miljø forsætter med at registrere i GeoEnviron også efter anskaffelse af nyt time-/sagsstyringssystem, som en naturlig følge af byggesagsgebyrordningen jf. instruks.

    Når nyt time-/sagsstyringsstystem anskaffes, indgås der aftale i LokalMed om anvendelse heraf, samt der udarbejdes en arbejdsinstruks herfor.