Sygdom / Barnssygdom

Hvordan du melder dig syg og rask. Opfølgning ved længerevarende sygdom

 • Læs op

Indhold

  Procedure ved sygdom/barnssygdom 

  Ved sygdom ringes der til teamlederen, så vidt muligt inden arbejdstids begyndelse og senest kl. 9. Hvis teamlederen ikke kan træffes, sendes der en sms til teamlederen og ringer til teamets vagttelefon eller direkte til en kollega, hvis teamet ikke har en vagttelefon.

  Der skal oplyse, hvor længe man regner med at være fraværende. Desuden skal man aftale med sin leder hhv. kollega, hvem der opdaterer ens Outlook-kalender, og om man selv aflyser evt. aftaler, eller hvem der skal (og kan) gøre det for en.

  I kalenderen noteres de forventede dage med sygdom (som ikke til stede eller optaget) med teksten ”fraværende”. Husk derfor at give leder og/eller nærmeste kollegaer tilladelse til at kunne skrive i kalenderen.

  Den, der modtager sygemeldingen, sender en mail rundt i teamet med besked om fravær, skriver evt. i Outlook og sørger for, at den syges telefon bliver stillet om.
  I teams med vagttelefon/vagtordning følges proceduren for overdragelse af denne, såfremt den sygmeldte har ”telefonvagt”/”vagt”.

  For hvert team er der udpeget en person, der skriver sygemeldingen ind i SD. Det er teamlederens ansvar, at funktionen er placeret.

  Når man bliver rask igen, skal man selv sørge for at indberette sidste sygdomsdag i SD.

  Teamlederen vil ved sygdom længere end tre dage sørge for at være i kontakt med dig.

  NB: Selv om man ved, at ens kollega er syg, må det aldrig oplyses til andre, fx borgere eller samarbejdspartnere. Sig bare, at vedkommende ikke er på kontoret.

  Fravær på grund af barns sygedag håndteres tilsvarende.