Omsorgsdage og seniordage

Læs mere om omsorgsdage og seniordage

  • Læs op

Indhold

    Omsorgsdage og seniordage aftales med teamlederen. Inden afholdelse af omsorgsdage indberettes omsorgsdage i SD. Systemet videresender oplysningen til teamlederen, som godkender.

    Man har ret til 2 omsorgsdage om året for hvert barn i alderen fra og med 0. kalenderår til og med 7. kalenderår. Læs mere om omsorgsdage på medarbejderportalen.

    Man har ret til seniordage fra det kalenderår, hvor man fylder 60 år (Visse personalegrupper fra 58 år). Man kan vælge mellem seniordage, bonus eller pension. Hvor mange seniordage man har ret til, afhænger af ens overenskomst. Læs mere om seniordage på medarbejderportalen.