Ferie - Plan, Teknik & Miljø

Ferieplanlægning, vejledninger

 • Læs op

Indhold

  Ferieplanlægning sker i så god tid som muligt i forhold til de uger/dage, hvor mange ønsker at holde ferie. Ferien planlægges teamvis.

  Man opfordres til at afholde sine 5 ferieuger samt 6. ferieuge i det ferieår, de tilhører jf. forvaltningens spilleregler for ferieafholdelse

  Hvis man ønsker at overføre ferie eller 6. ferieuge, skal der udfyldes et skema, som findes på medarbejderportalen.

  Inden afholdelse af ferie / 6. ferieuge indberettes dagene i SD. Systemet videresender oplysningen til teamlederen, som godkender. Timerne pr dag følger normtiden, som fremgår af retningslinjerne for fleksibel arbejdstid.

  For de typiske ferieperioder (inden jul / efter nytår, inden påske, uge 7, uge 42, skolernes sommerferie) sørger lederteamet for at udarbejde et skema, hvoraf det fremgår, hvem man kan kontakte, når teamlederen og afdelingschefen har ferie.

  På denne måde sikres, at der altid kan træffes ledelsesmæssige beslutninger.

   

  FERIE I OUTLOOK

  • Skriv ferie i Outlook som én sammenhængende periode.
  • Vælg ”optaget” eller ”ikke til stede” (det vigtige er, at det ikke står som ”ledig”)
  • I emnet skrives også, hvornår man er tilbage (fx ”Ferie, tilbage den 4. august”)

  Så er det nemt for dine kollegaer at få et hurtigt overblik.