Omsorgsdage

Her finder du information om omsorgsdage

Indhold

  En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn.
  Dette gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, registrerede medmødre, adoptivforældre, indehavere af forældremyndigheden eller plejefamilier.
  Barnet skal have ophold hos den ansatte. Både mødre og fædre har ret til omsorgsdage.
  For plejefamilier er det en forudsætning, at barnet har adresse hos plejeforældrene. Er plejeforholdet tidsbegrænset, er det en forudsætning, at det varer i minimum 6 måneder.

  Varsling af omsorgsdage

  Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag tages hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når barnet er sygt, indgår en afvejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder mv.
  Omsorgsfravær kan afholdes som hele eller halve dage.

  Under orlov

  Omsorgsdage for det indeværende kalenderår kan overføres til næste kalenderår. Dette gælder også for omsorgsdage til søskende. Der skal være tale om afholdelse af orlov i et helt kalenderår, før der kan ske overførsel.

  Sygdom på omsorgsdage

  Såfremt den ansatte bliver syg, før omsorgsdagen er påbegyndt, udskydes den til senere. Hvis den ansatte bliver syg under afholdelse af omsorgsdagen betragtes omsorgsdagen(e) som afholdt.

  Omsorgsdage ved ansættelsesforholdets ophør

  Ikke-afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved ansættelsesforholdets ophør.

  Omsorgsdage ved ansættelsesforholdets start

  Ved flere kommunale ansættelsesforhold i et kalenderår, er medarbejderen kun berettiget til at bruge sine omsorgsdage en gang i løbet af et kalenderår.
  Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb.

  Overførsel af omsorgsdage 

  Det er muligt, at medarbejderen får overført sine omsorgsdage for det barn, der er født i indeværende kalenderår til afholdelse året efter.
  Det er som udgangspunkt ikke muligt at overføre omsorgsdage for søskende, medmindre medarbejderen har været fraværende i et helt kalenderår pga. barsel og dermed har været afskåret for at at afholde omsorgsdagene.