Barn syg og fravær

Information omkring barnets 1. og 2. sygedag samt information omkring hospitalsindlæggelse med dit barn.

Indhold

  Er dit barn blevet syg? - Her kan du læse mere om, hvorvidt du har ret til at holde fri fra arbejde og hvilke betingelser der skal være opfyldt.

  Barnets 1. og 2. sygedag

  Ifølge din overenskomst/aftale KAN der gives hel eller delvis tjenestefrihed på dit barns 1. og 2. sygedag.

  Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Dit barn er under 18 år.
  • Har ophold hos dig.
  • Fraværet er nødvendigt af hensyn til dit barn.
  • Friheden er forenelig med forholdene på din arbejdsplads.
  • Ved bevilling af frihed indgår en afvejning af dit barns alder og sygdommens karakter.
  • Hovedformålet med friheden er at finde pasning til dit barn
  • Ved misbrug kan du få inddraget din adgang til tjenestefri når dit barn er syg.

  Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

  Indlæggelse med barn

  Har du børn under 14 år, har du ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse. Det gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Tjenestefriheden kan for dig og din medforældre tilsammen ikke overstige 10 dage. Gælder ikke ved ambulante indlæggelser.

  På opfordring skal du kunne aflevere dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål så kontakt din leder.