Politisk mødekalender, deadlines, bemyndigelsesplaner og vejledning til dagsordenspunkter (Samt Lokal-MED)

Her finder du den politiske mødekalender, deadlineoversigt samt vejledning og proces for dagsordenspunkter.

 • Læs op

Indhold

  Møde i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter (PTL)      

  Udvalgsmøde               Deadline for punkter og bilag på kø-listen kl. 12.00        

  2024
  16. januar                    8. januar
  8. februar                     30. januar 
  29. februar                   20. februar 
  4. april                          21. marts - pga. påske 
  2. maj                           23. april
  6. juni                           28. maj
  14. august                    5. august
  29. august                    20. august
  24. september             13. september 
  10. oktober                   1. oktober 
  7. november                 29. oktober
  28. november               19. november 

   

  Møde i Udvalget for Bæredygtig Udvikling (UBU)      2024

  Udvalgsmøde            Deadline for punkter og bilag på kø-listen kl. 12.00 

  10. januar                    2. januar

  7. februar                    29. januar

  6. marts                       26. februar

  4. april                         21. marts (pga. påskeferie)

  30. april                      19. april (OBS møde og deadline ændret/opdateret 08.04.24)

  12. juni                        3. juni

  7. august                     29. juli

  4. september              26. august

  2. oktober                   23. september

  6. november               28. oktober

  4. december               25. november

  Møde i Chefgruppen      Deadline for punkter og bilag på kø-listen torsdage kl.12.00

   

  2024

  Møde i BFU          

  Den 28. februar (Deadline: 14. februar)

  Den 06. juni (Deadline: 23. maj)

  Den 29. august (Deadline: 15. maj)

  Den 28. november (Deadline: 14. november)

  Møde i Lokal-MED                Formøde i lokal-MED (forberedelse af dagsorden)

  13. december                        29. november

  Opdateret 19.12.22 /Sebastian

  Ledelsessekretariat

  Amanda Gram Van Deurs

  Sekretær

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766031

  E-mail: agva@aabenraa.dk