Politisk mødekalender, deadlines, bemyndigelsesplaner og vejledning til dagsordenspunkter (Samt Lokal-MED)

Politisk mødekalender, deadlines, bemyndigelsesplaner og vejledning til dagsordenspunkter (Samt Lokal-MED)

Her finder du den politiske mødekalender, deadlineoversigt samt vejledning og proces for dagsordenspunkter.

 • Møde i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter (PTL)      

  Udvalgsmøde               Deadline for punkter og bilag på kø-listen kl. 12.00        

  2022
  8. december                  29. november

  2023
  5. januar                       20. december 2022  - OBS.
  31. januar                     20. januar
  2. marts                        21. februar 
  30. marts                      21. marts 
  4. maj                           25. april
  1. juni                           23. maj
  10. august                     1. august
  5. september                 25. august
  28. september               19. september
  2. november                  24. oktober
  30. november                 21. november 

   

                                         

 • Møde i Udvalget for Bæredygtig Udvikling (UBU)      2022

  Udvalgsmøde            Deadline for punkter og bilag på kø-listen kl. 12.00       

  7. december                  28. november

  Møde i Udvalget for Bæredygtig Udvikling (UBU)      2023

  Udvalgsmøde            Deadline for punkter og bilag på kø-listen kl. 12.00 

  11. januar                   02. januar

  1. februar                    23. februar 

  8. marts                      27. februar

  12. april                      29. marts

  3. maj                         24. april

  14. juni                       01. juni

  9. august                    31. juli

  6. september               28. august

  4. oktober                    25. september 

  1. november                23. oktober

  6. december                27. november

   

 • Møde i Chefgruppen      Deadline for punkter og bilag på kø-listen TORSDAG kl.12.00 • 2022

  Møde i BFU            Deadline

  10. marts               01. marts

  02. juni                  23. maj  

  08. september        25. august

  08. december         28. november

 • Møde i Lokal-MED                Formøde i lokal-MED (forberedelse af dagsorden)

  17. marts                              28. februar

  14. juni                                 30. maj

  14. september                       29. august

  14. december                        28. november

  Opdateret 28.02.22 /Amanda