Arbejdsmiljø Plan, Teknik & Miljø-rådhus

Arbejdsmiljø og APV

 • Læs op

Indhold

  Arbejdsmiljøgruppen (AMG) kan bruges i alle de sammenhænge som har med arbejdsmiljø at gøre.

  Vores rolle som din Arbejdsmiljøgruppe:

  Når der sker ændringer på arbejdspladsen, som kan have indflydelse på arbejdsmiljøet bliver vi altid inddraget. Derudover er vores rolle blandt andet:

  • At medvirke til at du og dine kollegaer arbejder i et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
  • At hjælpe dig med at registrere en eventuel arbejdsulykke eller nærved-ulykke i SafeteyNet, samt forbygge at arbejdsulykken sker igen.
  • At sikre at der bliver lavet arbejdspladsvurderinger (APV) på din arbejdsplads og at der udarbejdes handleplaner på baggrund af disse.
  • Måle op til eventuelle skærmbriller.

  Du har også selv en rolle i at sikre et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads:

  Du kan aktivt være med til at sikre et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads ved:

  • At gøre os opmærksom på, hvis du oplever problemer med arbejdsmiljøet.
  • At give os ideer og forslag til forbedring af arbejdsmiljøet, både fysisk og psykisk.
  • At være ærlig når du udfylder en APV og trivselsundersøgelsen.
  • At involvere dig når arbejdsmiljøet er på dagsordenen til jeres afdelingsmøde eller teammøder.

  Arbejdmiljøgruppen afholder møde én gang om måneden hvor vi følger op på indtastede APV’er fra medarbejdere og arbejder på forvaltningens arbejdsmiljøindsatser.

  AL og AMR indgår i PTM-Rådhus lokal-MED. Problemstillinger kan også bringes længere op i MED- og arbejdsmiljøorganisationen, hvis de ikke kan løses lokalt.

  SafeteyNet

  SafetyNet er Aabenraa Kommunes arbejdsmiljøsystem. Systemet indeholder APV registreringer samt registreringer af arbejdsulykker og nærved-ulykker.

  Læs mere om Fysisk arbejdsmiljø og MED- og arbejdsmiljøorganisationen

  OM APV

  En arbejdspladsvurdering (APV) er en vurdering af arbejdsmiljøet, som det ser ud nu og er et værktøj, som arbejdspladsen bruger til at sætte arbejdsmiljø i system. Det er lovpligtigt at arbejdspladsen laver APV’er. I Aabenraa Kommune laver medarbejderne løbende APV’er når de støder på et arbejdsmiljøproblem. Det kan fx være fysik, psykisk eller ergonomisk.

  Du kan oprette en APV i SafetyNet. Herefter skal din Arbejdsmiljøgruppe lave en handleplan for hvordan vi løser problemet.

  En arbejdsulykke er en personskade, forårsaget af en hændelse der er sket pludselig eller inden for 5 dage.

  Hvis du er ude for en arbejdsulykke skal du straks kontakte din AMR, så de kan registrere arbejdsulykken sammen med dig.

  En nærved-ulykke er en ulykke, der var lige ved at ske og som kunne have medført personskade, men ikke gjorde det.

  Det er en god ide at du kontakter din AMR for at få nærved-ulykken registreret i SafetyNet. Det giver mulighed for at skabe læring og undgå at det fremadrettet fører til en reel ulykke.