Generelt om Lokal-MED Plan, Teknik & Miljø-rådhus

Link til dagsordner og referater. Diverse bilag vedr. Lokal-MED: Medlemsoversigt, årshjul, forretningsorden, manifest samt procedure for bedre involvering i MED.

 • Læs op

Indhold

  Du kan læse mere om MED-udvalgets funktion i forretningsordenen og vores værdigrundlag i manifestet. I proceduren kan du læse, hvordan MED-udvalget informerer dig, og hvordan du kan byde ind med punkter til drøftelse. I årshjulet kan du se faste emner på dagsorden.

  Lokal-MED og arbejdsmiljøgruppen er organiseret samlet for hele Plan, Teknik & Miljø på Rådhuset (dvs. uden bibliotek, idrætshaller osv.).

  Tidsplan lønforhandling 2023

  Oversigt over medlemmer i Lokale-MED PTM (opdateret maj 2023)

  Dagsordner og referater fra de 4 årlige møder (FirstAgenda)

  Godkendt årshjul for 2023

  Forretningsorden for Lokal-MED PTM

  Manifest for Lokal-MED PTM

  Procedure for bedre involvering i MED