Lønpolitiske retningslinjer

‎Læs mere om lønpolitiske retningslinjer

 • Læs op

Indhold

  Lønpolitiske retningslinjer i Plan, Teknik & Miljø, Rådhus

  Formål
  Formålet med de lønpolitiske retningslinjer er at sikre, at tildeling af lokal løn opleves som gennemsigtig, at der er åbenhed omkring den lokale løndannelse, og at PTM er med til at sikre, at Aabenraa Kommunes andel af lokal løn fastholdes.

  Økonomisk råderum
  Forud for lønforhandlingerne opgøres lønrammen med henblik på afklaring af den økonomiske forhandlingsramme.

  Kriterier (uprioriterede) for varige lønforbedringer

  • Performance, herunder effektivitet og handlekraft i opgaveløsningen, samt evne og vilje til samarbejde og sparring
  • Attitude, herunder evnen til at håndtere forandringer, sprede arbejdsglæde og udstråle engagement og vilje til læring og udvikling
  • Varetagelse af nye større opgaver, der kræver nye eller særlige kompetencer eller en ændret måde at arbejde på
  • Den særlige indsats, der - med afsæt i en ressourceomkostningsbevidsthed - ligger over gennemsnittet og/eller en særlig tilfredsstillende opgaveløsning i den daglige opgavevaretagelse, eksempelvis ved at tænke og agere tværgående og bringe egen faglighed aktivt i spil på nye måder, og/eller skabe merværdi og innovation

  Kriterier (uprioriterede) for eventuelle engangsbeløb:

  • En ganske særlig ekstraordinær indsats/opgavevaretagelse, for eksempel merarbejde i forbindelse med vakance, sygdom og barsel
  • Tidsafgrænsede projekter og lignende, der forudsætter, at kriterierne for varige lønforbedringer opfyldes

  Proces
  Der udarbejdes en særskilt tids- og handlingsplan for lønforhandling. Plan, Teknik & Miljø afholder lønforhandling i 4. kvartal.

  I MUS-samtalen kan indgå den årlige lønsamtale, som en medarbejder kan bede om.