Retningslinjer og beredskabsplan for krænkende handlinger

Vold/trusler om vold
Telefonsamtaler

  • Læs op

Indhold

    I Plan, Teknik & Miljø tolererer vi ikke, at medarbejdere bliver udsat for trusler, vold, uønsket seksuel opmærksomhed, chikane eller mobning.
    Vi ser det derfor som en fælles opgave blandt alle ledere og medarbejdere at forebygge, at blive udsat for vold og krænkende handlinger.

    Lokal-MED har udarbejdet retningslinjer og beredskabsplan for forebyggelse af vold og krænkende handlinger.

    I vores retningslinjer og beredskabsplan bliver der henvist til Aabenraa Kommunes Delpolitik om forebyggelse og håndtering af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.