Om Byg

Hovedopgaver og medarbejdere i Byg

  • Læs op

Indhold

    Team Bygs hovedopgaver er følgende:

    Sagsbehandling af byggeansøgninger (private boliger, etagebyggeri, erhvervsbygninger og landbrugsbyggeri, sommerhuse), landzonetilladelser (byggeri), Sagsbehandling af matrikulære sager (landinspektørsager), Sagsbehandling af varmeforsyningsprojekter, Ajourføring af BBR (Byggeboligregister), Flexboliger, Helårsbeboelse i sommerhuse, Tilsynsmyndighed på fredningssager (byggeri), Erhvervspilot (Service/dialog med virksomheder i forbindelse med lokalisering i kommunen).

    Kontakt til Team Byg: tlf. 7376 7347, mail byg@aabenraa.dk

    Medarbejdere i Byg: