Om Miljø

Hovedopgaver og medarbejdere i Miljø

  • Læs op

Indhold

    Team Miljøs hovedopgaver er følgende:

    Sagsbehandling på landbrugsområdet, herunder miljøgodkendelse af husdyrbrug og landbrugstilsyn.

    Sagsbehandling på industriområdet, herunder tilsyn med virksomheder, tilsyn og klagesager vedrørende røg og støj, sager vedrørende jordforurening, olietanke & råstofadministration, miljøgodkendelse af listevirksomheder, risikovirksomheder, varmeforsyning, affald (administration og planlægning), rottebekæmpelse, spildevand, herunder tilslutnings- og udledningstilladelser. 

    Medarbejdere i Miljø: