Erhverv, Bæredygtighed & Bosætning

Hovedopgaver og medarbejdere i Erhverv, Bæredygtighed & Bosætning.

  • Læs op

Indhold

    Erhverv, bosætning og bæredygtighed

    Vores opgave er udvikling af bosætnings- og erhvervsområdet, hvor bæredygtighed tænkes ind som en del af indsatsen. Det gælder blandt andet dialog med virksomheder omkring grønne løsninger, hvor vi indgår som referencekommune og deltager i projektudviklingen. På erhvervsområdet er vi tovholder på udarbejdelse af erhvervsstrategi og fremdrift på indsatserne i strategien, ligesom vi på bosætningsområdet er tovholder på bosætningsstrategien og fremdriften på indsatserne. Fælles for begge områder er, at de også indgår i det grænseoverskridende samarbejde, som vi er tovholder på. Derudover er vi kontraktholdere med samarbejdspartnere såsom Regionskontoret, Business Aabenraa, Erhvervshus Sydjylland, Destination Sønderjylland og Hærvejssekretariatet.    

    Medarbejdere i Erhverv, Bæredygtighed & Bosætning: