Ledelsessekretariat

Hovedopgaver og medarbejdere i Ledelsessekretariat.

  • Læs op

Indhold

    Sekretariatet løser tværgående opgaver for Plan, Teknik & Miljø.

    Vores opgaver består i at yde udvalgsbetjening for Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter, Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Grundsalgsudvalget, samt at sekretariatsbetjene Huslejenævnet, Beboerklagenævnet og Hegnsynet. Forpagtningskontrakter for landbrugsjord og støttet boligbyggeri er andre større opgaver, der løses i Sekretariatet. 

    Ud over ovenstående løses opgaver som sekretariatsbetjening af direktør og afdelingschefer, andre sekretærfunktioner, betaling af fakturaer, indkøb, udviklingsopgaver og mange andre opgaver, som understøtter driften i Plan, Teknik & Miljø.