Den fælles rehabiliterende tilgang

Den fælles rehabiliterende tilgang er måden vi løser kerneopgaven på i praksis sammen med borgeren.

 • Læs op

Indhold

  Det handler om:

  • at pejle efter det, der skaber værdi for borgerne i det gode hverdagsliv
  • at skabe en særlig forandring hos den enkelte borger eller en gruppe af borgere – med borgeren som medskaber
  • at lade os udfordre på vores faglighed af borgerens oplevelse
  • at arbejde med fælles retningsgivende mål – indsatsmål – handleplaner – og løbende opfølgning med fokus på at styrke borgerens sundhed, mestrings- og funktionsevne, og fokus på at opnå og fastholde effekt af indsatsen
  • at samarbejde med borgeren, borgerens pårørende og omgivelser om at styrke borgerens sundhed, mestring og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber
  • at samarbejde tværfagligt og på tværs af organisationen ud fra fælles tankesæt og gennem fælles habiliterende / rehabiliterende metoder