Kerneopgaven

Den fælles kerneopgave i Social & Sundhed er ’sundhed, mestring og fællesskabelse’.

 • Læs op

Indhold

  Kerneopgaven er:

  At understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

  Vi

  • tager afsæt i borgerens oplevelse, helhedssituation og ønske om at kunne udfolde sit potentiale, leve et sundt, aktivt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet, og forsørge og klare sig selv længst muligt uden hjælp.
  • samarbejder med borgeren, borgerens netværk og omgivelser om kerneopgaven
  • arbejder med den rehabiliterende tilgang. 
  • støtter de borgere, der ikke kan klare sig selv, når hjælp er nødvendig.
  • skaber sammen med borgeren rammer og tilbud, der understøtter borgerens sundhed og livskvalitet og muligheder for at leve et godt, aktivt og meningsfuldt liv
  • fremmer fællesskaber og meningsfulde aktiviteter, hvor borgere hjælper borgere og skaber værdi sammen.