Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning, der er forankret i Byråds- og Direktionssekretariatet, servicerer organisationen på flere tværgående interne serviceområder og yder generel og konkret juridisk rådgivning.

 • Læs op

Indhold

  Kontoret varetager blandt andet disse opgaver:

  Offentligretlige spørgsmål, som blandt andet omhandler:

   • Kommunens opgaver, hvilke kan vi varetage og hvilke kan vi ikke varetage
   • Støtte til foreninger eller arrangementer
   • Myndighedskompetence, delegation af opgaver
   • Sagsbehandlingsregler:
    • Vejlednings- og notatpligt
    • Aktindsigt
    • Videregivelse af oplysninger
    • Tavshedspligt

  Privatretlige spørgsmål, som blandt andet omhandler:

     • Indgåelse af erhvervskontrakter, lejekontrakter, driftsoverenskomster
     • Fortolkning af indgåede aftaler
     • Udbudsregler

  Hjælp med svarskrivelser i klagesager, tilsynssager eller til advokater:

  • Undervisning i eksempelvis sagsbehandlingsregler, den gode afgørelse, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, kommunalfuldmagtsregler mm.

  Anvendelse af advokat mm.

  Byråds- og Direktionssekretariatet kontaktes, hvis det skønnes, at der er behov for advokatbistand. 

  Modtages et varsel om et udkast til eller en egentlig stævning, skal Byråds- og Direktionssekretariatet kontaktes.

  Byråds- og Direktionssekretariatet sikrer, at korrespondancen med advokaten foregår på den korrekte måde og påser de eventuelle frister eller andet, som kan være relevant i disse sager. Byråds- og Direktionssekretariatet kan tage den direkte kontakt til en advokat, og skære sagen til, og herunder afsøge muligheder for forlig mv.

  På samme måde inddrages Byråds- og Direktionssekretariatet, før man hyrer ekstern juridisk rådgivning. Sekretariatet kan vurdere og tilpasse en sags omfang, samt rådgive om procesøkonomiske problemstillinger.

   

  Vi vil generelt opfordre til, at man i sin daglige opgaveløsning gør sig nogen tanker om, hvorvidt der kunne være nogen juridiske aspekter i den. Og er man usikker på dette, så vend den med os, så kan vi hurtigt afklare om der er juridiske vinkler man skal være opmærksomme på.

  Claus Hansen
  Sekretariat og Jura

  Claus Hansen

  Chefjurist

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767039

  E-mail: chan@aabenraa.dk

  Sekretariat og Jura

  Stella Bøttger

  Jurist

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767804

  Mobil: 29254622

  E-mail: sboe@aabenraa.dk

  Sekretariat og Jura

  Sara Lund Mathiesen

  Jurist

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766230

  E-mail: slm@aabenraa.dk