Om Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet refererer til kommunaldirektøren og understøtter det politiske arbejde i byrådet og økonomiudvalget samt topledelsens arbejde.

 • Læs op

Indhold

  Byråds- og Direktionssekretariatet består af et kontor for Udvikling ledet af en kontorleder samt to teams, henholdsvis Kommunikation og Sekretariat og Jura, der hver har en teamkoordinator, som sekretariatschefen har ledelsesansvaret for.

  Byråds- og Direktionssekretariatet servicerer byrådet og direktionen og udarbejder dagsordener og protokoller for Aabenraa Byråd, økonomiudvalget, arbejdsmarkedsudvalget, samt varetager sekretærfunktioner for borgmester, kommunaldirektør, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør og direktion. Det er Staben, der udvalgsbetjener byrådet og økonomiudvalget.

  Byråds- og Direktionssekretariatet yder juridisk rådgivning og kommunikationsrådgivning til hele organisationen. Dertil udvikler og vedligeholder Byråds- og Direktionssekretariatet overordnede strategier som eksempelvis Udviklingsstrategien Det Gode Liv. Ansvaret for Aabenraa Kommunes brandingindsats er ligeledes placeret i Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Afdelingen har i nogen omfang borger- og virksomhedskontakt – blandt andet i form af direkte borgerhenvendelser til Byråd og borgmester, men også på de sociale medier og behandling af alkoholbevillinger.

   

  Hovedopgaver:

  Kommunikation:

  • Kommunikationsrådgivning for hele organisationen samt medieovervågning og krisekommunikation
  • Ekstern pressehåndtering – herunder udarbejdelse af pressemeddelelser samt besvarelse af pressehenvendelser
  • Strategisk udvikling af indhold på Medarbejderportalen og hjemmesiden aabenraa.dk samt personalebladet Aabne Linjer
  • Sociale medier - herunder strategisk udvikling og drift

  Sekretariat og Jura:

  • Udarbejdelse af dagsordener og protokoller for Aabenraa Byråd, økonomiudvalget, arbejdsmarkedsudvalget og direktionen
  • Udarbejdelse af dagsordener og protokoller for chefforum, lederforum, stabschefsmøder og sekretariatsledernetværk
  • Sekretærfunktioner for borgmester, kommunaldirektør og stabs- og arbejdsmarkedsdirektør
  • Servicering af byrådspolitikere
  • Tilrettelæggelse og afvikling af valg og folkeafstemninger
  • Juridisk rådgivning til hele organisationen
  • Administration af alkoholbevillinger
  • Koordinering af aktindsigter på tværs af forvaltninger

   

  Udvikling:

  • Udarbejdelse og koordinering af opfølgning på udviklingsstrategien Det Gode Live 2035 og planer til direktion og byråd, herunder kommunens planstrategi
  • Planlægning af temamøder i Byrådet samt direktionens seminarer og temamøder
  • Forberedelse og facilitering af drøftelser af strategisk karakter i Chefforum og direktion
  • Udviklingsopgaver af specifik og løbende karakter, herunder ejerstrategier vedr. kommunalt ejede selskaber, partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og andre eksterne samarbejder
  • Strategisk konsulentarbejde for borgmester, kommunaldirektør og øvrige direktører, herunder varetagelse af tovholderfunktion for direktionens strategiske arbejdsfelter
  • Udarbejdelse af notater om emner af strategisk interesse 
  • Planlægning og afholdelse af Aabenraa Kommunes lederkonference og udviklingsdag for ledere
  • Planlægning, koordinering og afholdelse af øvrige større events for direktion og byråd, herunder kongehusbesøg
  • Udvikling og vedligeholdelse af et samlet, bredtfavnende brand, der brander Aabenraa Kommune som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i
  • Rådgivning om brandingkampagner, markedsføringstiltag og events til hele organisationen
  • Udvikling, vedligeholdelse og rådgivning om overholdelse af kommunens visuelle udtryk
  Thomas Christian Otzen Kruse
  Byråds og Direktionssekretariatet

  Thomas Christian Otzen Kruse

  Sekretariatschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766260

  Mobil: 61198899

  E-mail: tck@aabenraa.dk