Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning, der er forankret i Byråds- og Direktionssekretariatet, servicerer organisationen på flere tværgående interne serviceområder og yder generel og konkret juridisk rådgivning.

Kontoret varetager blandt andet disse opgaver:

 • Offentligretlige spørgsmål, som blandt andet omhandler:
  • Kommunens opgaver, hvilke kan vi varetage og hvilke kan vi ikke varetage
  • Støtte til foreninger eller arrangementer
  • Myndighedskompetence, delegation af opgaver
  • Sagsbehandlingsregler:
   • Vejlednings- og notatpligt
   • Aktindsigt
   • Videregivelse af oplysninger
   • Tavshedspligt
 • Privatretlige spørgsmål, som blandt andet omhandler:
  • Indgåelse af erhvervskontrakter, lejekontrakter, driftsoverenskomster
  • Fortolkning af indgåede aftaler
  • Udbudsregler
 • Hjælp med svarskrivelser i klagesager, tilsynssager eller til advokater
 • Undervisning i eksempelvis sagsbehandlingsregler, den gode afgørelse, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, kommunalfuldmagtsregler mm.

Vi vil generelt opfordre til, at man i sin daglige opgaveløsning gør sig nogen tanker om, hvorvidt der kunne være nogen juridiske aspekter i den. Og er man usikker på dette, så vend den med os, så kan vi hurtigt afklare om der er juridiske vinkler man skal være opmærksomme på.

Kontaktperson

Claus Hansen - Chefjurist
Staben / Byråds og Direktionssekretariatet / Sekretariat og Jura
Tlf. 73767039 - chan@aabenraa.dk